Općina Kula Norinska
Korisni linkovi
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-Neretvanska županija
Luka Ploče
Agencija za investicije i konkurentnost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


Članci
Prezentacija projekta B.E.P.O.
10.02.2015
1. UVOD - Programska zamisao - postoji formirana zona na granici dviju država, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - ukupna površina cca. 2 000 ha - osnovni cilj projekta je pokretanje održivog gospodarskog razvoja - zona kao temelj gospodarskog razvoja općine i prekograničnog ...
Opširnije
Planira se izgradnja poslovne zone na granici s BiH
10.02.2015
U SKLOPU tradicionalnog 16. Maratona lađa na Neretvi organiziran je i gospodarski forum s prezentacijom gospodarskih projekata doline Neretve. Projekt B.E.P.O. (Bioenergetski, Ekoindustrijski, Poduzetnički i Oporabni ...
Opširnije
Poslovna zona "Nova sela", Načelnik: Nikola Krstičević dipl. oecc., Email: kula.norinska@du.t-com.hr, Tel.: 020 693 349, Fax.: 020/693-349