Općina Kula Norinska
Korisni linkovi
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-Neretvanska županija
Luka Ploče
Agencija za investicije i konkurentnost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


Kontakt
Općina Kula Norinska 
Adresa: Rujnička 1, 20 341 Kula Norinska
www.kulanorinska.hr
kula.norinska@du.t-com.hr
 
Načelnik:  Nikola Krstičević mag.oec.
Tel.: 020 693 349
Fax.: 020/693-349

 

Poslovna zona "Nova sela", Načelnik: Nikola Krstičević dipl. oecc., Email: kula.norinska@du.t-com.hr, Tel.: 020 693 349, Fax.: 020/693-349