Općina Kula Norinska
Korisni linkovi
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-Neretvanska županija
Luka Ploče
Agencija za investicije i konkurentnost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


O poslovnoj zoni


UKUPNA POVRŠINA……………………………………….   60  ha ( mogućnost širenja na 160 ha)
 
VLASNIŠTVO……………………………………..…………..  Općina Kula Norinska u cijelosti
 
POSLONA NAMJENA………………………………………    K1       Pretežito uslužna, 
 
                                                                                                      K2       Pretežito trgovačka
 
Urbanistički plan uređenja zone (UPU) …………..  IZRAĐEN

POSTOJI GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE
 
 
- Poduzetnička zona  se nalazi na značajnom međunarodnom prometnom čvorištu – Paneuropski koridor Vc ,  državna autocesta A1, te državne ceste D 62
 
- Željeznički prijevoz: Metković ( 20 km), Ploče ( 15 km)
 
- Zračni promet: Dubrovnik (Ćilipi) 100 km, Split 135 km
 
- Zona se nalazi uz samu granicu s BiH, 
 
- Zona se nalazi u blizini  gradova Ploče ( luka Ploče), Metkovića i Opuzena te  gradova  Čapljina, Ljubuški, Čitluk, Mostar.. na strani BiH.
 
- Namjene površina unutar Zone –proizvodna namjena, obrtnička namjena,  industrijska namjena, skladišna namjena, servisna namjena i sl.
 
- Veličine parcela unutar  Zone – veličine parcela će se definirati ovisno o veličini i potrebama poduzeća koja će koristiti iste.


 
Poslovna zona "Nova sela", Načelnik: Nikola Krstičević dipl. oecc., Email: kula.norinska@du.t-com.hr, Tel.: 020 693 349, Fax.: 020/693-349